ข่าวประชาสัมพันธ์

***กำหนดการพ่นULV วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๕๔ ตำบลเสือโฮก วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๕๔ ตำบลบ้านกล้วย วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๕๔ บ้านหาดท่าเสาและตำบลชัยนาท วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๕๔ ตำบลเขาท่าพระ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๕๔ ตำบลธรรมามูล ***แจ้งแผนเยี่ยมประชาชนหลังน้ำลด ๙ พฤศจิกายน ม.๔ ตำบลธรรมามูล วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๕๔ ม.๓ ตำบลหาดท่าเสา